Sutvirtinimo
sakramentas

Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Kodėl reikia priimti Sutvirtinimo sakramentą?

Sutvirtinimo sakramentas atbaigia Krikšto malonę: pakrikštytieji tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga, todėl dar labiau įpareigojami kaip tikri Kristaus liudytojai žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą. 

Sutvirtintas krikščionis iš naujo atranda jam suteiktas Šventosios Dvasios dovanas, turi daugiau drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė ir sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, sustiprinamas tikėjimas.

Sutvirtinimo Sakramentas yra būtinas

1

Katalikui, kuris nori būti Krikšo tėvu ar motina

2

Katalikui, kuris nori būti Sutvirtinimo tėvui ir motinai

3

Santuokos Sakramentui

Johann Anton Riedel, Confirmation, from “The Seven Sacraments”, 1754

Vardas

Sutvirtinimui besiruošiantis pasirenka kokio nors žinomo šventojo vardas, kuris visą gyvenimą bus krikščionio pavyzdžiu, primenančiu kaip galima liudyti Dievą ir tarnauti kitiems.

Kas suteiks Sutvirtinimo sakramentą?

Šio sakramento pirmaeilis teikėjas yra vyskupas. Sekminių dieną ant apaštalų nužengė Šventoji Dvasia. Vėliau patys apaštalai rankų uždėjimu ją perdavė tikintiesiems. Šventosios Dvasios priėmimas iš vyskupo rankų rodo glaudžią vienybę su vietine ir visuotine apaštaline Bažnyčia. Vyskupai yra apaštalų įpėdiniai.

Ką pasirinkti Sutvirtinimo tėvu ar motina?

Sutvirtinimo tėvu ar mama gali būti tik pakrikštyti, Atgailos ir Eucharistijos, Sutvirtinimo sakramentus priėmęs brandaus tikėjimo žmogus (paprastai nuo 16 metų ir vyresni). Sutvirtinimo tėvas ar mama kaip vyresnysis brolis, krikščionį atveda ir pristato vyskupui, savo malda ir dėmesiu padeda ištikimai vykdyti Krikšto pažadus ir saugoti Šventosios Dvasios dovaną.

Tam, kad būtų išreikštas glaudesnis Krikšto ir Sutvirtinimo ryšys, pageidaujama Sutvirtinimo tėvu ar mama kviesti vieną iš krikštatėvių. 

Gimdytojai negali būti savo vaiko Sutvirtinimo tėvu ar motina.

Kaip vyksta registracija Sutvirtinimo Sakramentui?

Jaunuoliai 14-18 metų amžiaus ruošiasi atskiroje grupėje. Pasiruošimas prasideda rugsėjo mėnesį. Sutvirtinimo dieną jaunuolis turi turėti 15 m. Naujos grupės formavimas yra reklamuojamas Facebook paskyroje: Katalikai Norvegijoje. 

Jeigu norite pasiruošti Sutvirtinimo Sakramentui lietuvių kalboje – kreipkitės smulkesnės informacijos į Norvegijoje arčiausiai jūsų gyvenamos vietos dirbantį lietuvį kunigą – juos rasite kontaktuose.

Jei asmuo yra vyresnis nei 18 metų, jis kviečiamas ruoštis sakramentams suaugusiųjų katechezės grupėje. 

 

Tam, kad būtų išreikštas glaudesnis Krikšto ir Sutvirtinimo ryšys, pageidaujama Sutvirtinimo tėvu ar mama kviesti vieną iš krikštatėvių. 

Gimdytojai negali būti savo vaiko Sutvirtinimo tėvu ar motina.

Pasirengimas Sakramentams suaugusiems

Kauno arkivyskupijos Suaugusių katechezės tarnyba sutinka Norvegijoje gyvenantiems lietuviams padėti pasirengti Krikšto, Pirmos Komunijos arba Sutvirtinimo sakramentams.

Jumis rūpinsis Rūta Šalaševičienė.

Parašykite jai laišką šiuo adresu: ruta.sala@gmail.com

Jos mob. tel. +37065010076

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į Norvegijoje dirbančius lietuvius kunigus, informaciją apie juos rasite šio tinklapio kontaktuose.

Pasiruošimas susidaro iš

 Dalyvavimo pamokėlese

Dalyvavimo Šv. Mišiose

 Namų darbų