Naujienos

2016-11-16

Malda už žemės nuošliaužos Sørum aukas ir jų artimuosius


Nuoširdžiai kviečiame į šv. Mišias už po žemės nuošliauža Sørum dingusius Paulių Kuliešių, Darių Ščiuką ir Artūrą Miškinį, už jų šeimas, artimuosius bei kitus nukentėjusius.

Šv. Mišios lietuvių k. aukojamos š.m. lapkričio 19 d., šeštadienį 18:00 Lillestrøm St. Magnus katalikų bažnyčioje (Romeriksgata 1, 2003 Lillestrøm). Žemėlapis čia.

Lietuvių katalikų sielovada Oslo vyskupijoje