Naujienos

2015-12-26

Šventųjų Kalėdų sveikinimai


Lietuvių katalikų sielovadininkų Norvegijoje ir prel. Edmundo Putrimo šv. Kalėdų sveikinimai