Naujienos

2015-05-09

Šv. Mišios lietuvių k. Hamar


Nuo gegužės Hamar St. Torfinn katalikų bažnyčioje pradedamos reguliariai aukoti šv. Mišios lietuvių k.

Jos bus aukojamos kiekvieną ketvirtą mėnesio sekmadienį (išskyrus vasaros atostogas) 13:00 Po pamaldų turėsime galimybę susitikti prie kavos puodelio parapijos salėje.

Nuo rugpjūčio taip pat prasideda vaikų registracija į pasiruošimo Pirmajai Komunijai grupę lietuvių k.