Naujienos

2019-11-07

Kalėdaičiai (plotkelės) – tradicinė Kūčių vakarienės dalis. Kalėdaitis simbolizuoja šeimos vienybę ir bendrystę, simboliškai prisimenant, kad duona kepama iš daugybės grūdų.

2019-08-24
Vaikų registracija pasiruošimui Pirmajai Komunijai lietuvių kalba Norvegijoje 2019-2020 m.m.
2019-04-20
Prelato Edmundo Putrimo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegato užsienio lietuvių katalikų Sielovadai šv. Velykų sveikinimas
2019-04-04
Kristaus Prisikėlimo iškilmės - Velykų šv. Mišių lietuvių k. Norvegijoje tvarkaraštis 2019 m.
2018-12-25
Sveikinimai šv. Kalėdų ir Naujųjų 2019-ųjų metų proga
2018-12-08
Kalėdų šv. Mišių lietuvių kalba sąrašas Norvegijos miestuose.
2018-12-03

Brangūs broliai ir seserys,

2018-11-23

Kalėdaičių (plotkelių) bus galima gauti po šv. Mišių šiose bažnyčiose:

2018-09-16

Prasidėjo vaikų registracija pasiruošimui Pirmajai Komunijai lietuvių kalba Norvegijoje 2018-19 mokslo metais Oslo, Bergen, Drammen, Sandefjord, Stavanger, Haugesund ir Hamar.

2018-08-25
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. kun. Oskaras Volskis baigia savo tarnystę Norvegijoje kaip lietuvių katalikų sielovadininkas Bergeno, Haugesundo ir Stavangerio regione. Po kun. Oskaro išvykimo lietuvių katalikų sielovada Norvegijoje laikinai rūpinsis vienintelis kunigas, kun. Valdemaras.
2018-03-22

Velykų šv. Mišių lietuvių k. Norvegijoje tvarkaraštis 2018 m.

2017-12-24
Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo
Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai
2017-12-10
Kalėdų šv. Mišių lietuvių k. tvarkaraštis Norvegijos miestuose 2017 metais.
2017-08-22
Vyksta vaikų registracija pasiruošimui Pirmajai Komunijai lietuvių kalba Norvegijoje 2017-18 m.m. Oslo, Bergen, Drammen, Stavanger, Sandefjord miestuose.
2017-07-18
Š. m. birželio 25 d. kankinys ir arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju, o šie metai Lietuvoje paskelbti palaimintojo Teofiliaus metais.
2017-04-07

Šv. Mišių lietuvių k. tvarkaraštis šv. Velykų metu 2017 m.

2017-03-01

Kovo 5 - maldos už lietuvius pasaulyje diena.

Arkivyskupo Gintaro Grušo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko ir prel. Edmundo J. Putrimo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuviams katalikams žodis šios dienos proga: 

2016-12-25
Norvegijos lietuvių katalikų dvasininkų ir prel. Edmundo Putrimo kalėdinis sveikinimas:
2016-12-14

Kalėdų šv. Mišių lietuvių k. Norvegijos miestuose tvarkaraštis:

2016-12-06
Kalėdaičių (plotkelių) galima įsigyti nurodytu laiku šiose Norvegijos vietose prieš arba po šv. Mišių lietuvių k.