Naujienos

2020-09-05
Informacija apie vaikų pasiruošimą I Komunijai ir išpažinties sakramentui
2020-08-04

Dėl naujų I Komunijos vaikų grupių lietuvių k. sudarymo

2020-05-07
Nuo gegužės 7 d. atnaujinamas šv. Mišių aukojimas dalyvaujant tikintiesiems. Apie savo dalyvavimą iš anksto praneškite užpildydami trumpą pranešimą internetu (pranešimą rasite atsidarę konkretų miestą)
2020-05-07
Vadovaujantis naujausiais Norvegijos vyriausybės sprendimais, Oslo vyskupo sprendimu nuo gegužės 7 d. leidžiamas šv. Mišių aukojimas, dalyvaujant ne daugiau kaip 50 tikinčiųjų. Visas taisyklių sąrašas norvegų ir anglų kalbomis.
2020-04-15

Prelato Edmundo J. Putrimo,  Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuviams katalikams velykinis sveikinimas

2020-04-01
Didžiosios Savaitės ir Kristaus Prisikėlimo iškilmės - Velykų šv. Mišių lietuvių k. Norvegijoje tvarkaraštis 2020 m.
2020-03-19

Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui

2020-03-14
Informacija apie šv. Mišias ir kitas sielovadines veiklas Norvegijoje Covid-19 viruso akivaizdoje.
2020-02-29
2020 m. kovo 1-ąją švenčiame Maldos už lietuvius visame pasaulyje dieną.
2019-12-25

Palaimintų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2020 Metų!

Norvegijos lietuviu katalikų sielovada ir kun. Valdemaras

2019-12-03
Kalėdų šv. Mišių lietuvių kalba tvarkaraštis Norvegijos miestuose
2019-11-26
Kvietimas dalyvauti maldoje už po žemės nuošliaužą žuvusius lietuvius
2019-11-07

Kalėdaičiai (plotkelės) – tradicinė Kūčių vakarienės dalis. Kalėdaitis simbolizuoja šeimos vienybę ir bendrystę, simboliškai prisimenant, kad duona kepama iš daugybės grūdų.

2019-08-24
Vaikų registracija pasiruošimui Pirmajai Komunijai lietuvių kalba Norvegijoje 2019-2020 m.m.
2019-04-20
Prelato Edmundo Putrimo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegato užsienio lietuvių katalikų Sielovadai šv. Velykų sveikinimas
2019-04-04
Kristaus Prisikėlimo iškilmės - Velykų šv. Mišių lietuvių k. Norvegijoje tvarkaraštis 2019 m.
2018-12-25
Sveikinimai šv. Kalėdų ir Naujųjų 2019-ųjų metų proga
2018-12-08
Kalėdų šv. Mišių lietuvių kalba sąrašas Norvegijos miestuose.
2018-12-03

Brangūs broliai ir seserys,

2018-11-23

Kalėdaičių (plotkelių) bus galima gauti po šv. Mišių šiose bažnyčiose: