Naujienos

2019-04-20
Prelato Edmundo Putrimo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegato užsienio lietuvių katalikų Sielovadai šv. Velykų sveikinimas
2019-04-04
Kristaus Prisikėlimo iškilmės - Velykų šv. Mišių lietuvių k. Norvegijoje tvarkaraštis 2019 m.
2018-12-25
Sveikinimai šv. Kalėdų ir Naujųjų 2019-ųjų metų proga
2018-12-08
Kalėdų šv. Mišių lietuvių kalba sąrašas Norvegijos miestuose.
2018-12-03

Brangūs broliai ir seserys,

2018-11-23

Kalėdaičių (plotkelių) bus galima gauti po šv. Mišių šiose bažnyčiose:

2018-09-16

Prasidėjo vaikų registracija pasiruošimui Pirmajai Komunijai lietuvių kalba Norvegijoje 2018-19 mokslo metais Oslo, Bergen, Drammen, Sandefjord, Stavanger, Haugesund ir Hamar.

2018-08-25
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. kun. Oskaras Volskis baigia savo tarnystę Norvegijoje kaip lietuvių katalikų sielovadininkas Bergeno, Haugesundo ir Stavangerio regione. Po kun. Oskaro išvykimo lietuvių katalikų sielovada Norvegijoje laikinai rūpinsis vienintelis kunigas, kun. Valdemaras.
2018-03-22

Velykų šv. Mišių lietuvių k. Norvegijoje tvarkaraštis 2018 m.

2017-12-24
Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo
Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai
2017-12-10
Kalėdų šv. Mišių lietuvių k. tvarkaraštis Norvegijos miestuose 2017 metais.
2017-08-22
Vyksta vaikų registracija pasiruošimui Pirmajai Komunijai lietuvių kalba Norvegijoje 2017-18 m.m. Oslo, Bergen, Drammen, Stavanger, Sandefjord miestuose.
2017-07-18
Š. m. birželio 25 d. kankinys ir arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju, o šie metai Lietuvoje paskelbti palaimintojo Teofiliaus metais.
2017-04-07

Šv. Mišių lietuvių k. tvarkaraštis šv. Velykų metu 2017 m.

2017-03-01

Kovo 5 - maldos už lietuvius pasaulyje diena.

Arkivyskupo Gintaro Grušo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko ir prel. Edmundo J. Putrimo, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuviams katalikams žodis šios dienos proga: 

2016-12-25
Norvegijos lietuvių katalikų dvasininkų ir prel. Edmundo Putrimo kalėdinis sveikinimas:
2016-12-14

Kalėdų šv. Mišių lietuvių k. Norvegijos miestuose tvarkaraštis:

2016-12-06
Kalėdaičių (plotkelių) galima įsigyti nurodytu laiku šiose Norvegijos vietose prieš arba po šv. Mišių lietuvių k.
2016-11-16

Nuoširdžiai kviečiame į šv. Mišias už po žemės nuošliauža Sørum dingusius Paulių Kuliešių, Darių Ščiuką ir Artūrą Miškinį, už jų šeimas, artimuosius bei kitus nukentėjusius.

Šv. Mišios lietuvių k. aukojamos š.m. lapkričio 19 d., šeštadienį 18:00 Lillestrøm St. Magnus katalikų bažnyčioje (Romeriksgata 1, 2003 Lillestrøm). Žemėlapis čia.
2016-09-01

Vyksta vaikų registracija pasiruošimui Pirmajai Komunijai lietuvių kalba Norvegijoje 2016-17 m.m. Oslo, Bergen, Drammen, Stavanger, Sandefjord miestuose.