Naujienos

2021-01-17
Permainos lietuvių katalikų sielovadoje Norvegijoje dėl kunigų pasikeitimo
2020-12-25
Su šv. Kalėdomis - Jėzaus Gimimo iškilme sveikina prelatas Edmundas Putrimas, kun. Saulius Stumbra ir kun. Valdemaras Lisovskis
2020-12-14
Kalėdų šv. Mišių lietuvių k. tvarkaraštis ir tvarka
2020-12-03

Pašventintų kalėdaičių galima gauti šiose miestuose:

2020-12-03

Išpažintys prieš šv. Kalėdas bus klausomos šiose vietose:

2020-11-02

Kviečiame vaikus ir jaunimą tapti lietuvių vaikų katalikų „Litauisk Barnelag“ grupės nariais.

2020-09-05
Informacija apie vaikų pasiruošimą I Komunijai ir išpažinties sakramentui
2020-08-04

Dėl naujų I Komunijos vaikų grupių lietuvių k. sudarymo

2020-05-07
Nuo gegužės 7 d. atnaujinamas šv. Mišių aukojimas dalyvaujant tikintiesiems. Apie savo dalyvavimą iš anksto praneškite užpildydami trumpą pranešimą internetu (pranešimą rasite atsidarę konkretų miestą)
2020-05-07
Vadovaujantis naujausiais Norvegijos vyriausybės sprendimais, Oslo vyskupo sprendimu nuo gegužės 7 d. leidžiamas šv. Mišių aukojimas, dalyvaujant ne daugiau kaip 50 tikinčiųjų. Visas taisyklių sąrašas norvegų ir anglų kalbomis.
2020-04-15

Prelato Edmundo J. Putrimo,  Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuviams katalikams velykinis sveikinimas

2020-04-01
Didžiosios Savaitės ir Kristaus Prisikėlimo iškilmės - Velykų šv. Mišių lietuvių k. Norvegijoje tvarkaraštis 2020 m.
2020-03-19

Lietuvos vyskupų laiškas Gavėnios metui

2020-03-14
Informacija apie šv. Mišias ir kitas sielovadines veiklas Norvegijoje Covid-19 viruso akivaizdoje.
2020-02-29
2020 m. kovo 1-ąją švenčiame Maldos už lietuvius visame pasaulyje dieną.
2019-12-25

Palaimintų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2020 Metų!

Norvegijos lietuviu katalikų sielovada ir kun. Valdemaras

2019-12-03
Kalėdų šv. Mišių lietuvių kalba tvarkaraštis Norvegijos miestuose
2019-11-26
Kvietimas dalyvauti maldoje už po žemės nuošliaužą žuvusius lietuvius
2019-11-07

Kalėdaičiai (plotkelės) – tradicinė Kūčių vakarienės dalis. Kalėdaitis simbolizuoja šeimos vienybę ir bendrystę, simboliškai prisimenant, kad duona kepama iš daugybės grūdų.

2019-08-24
Vaikų registracija pasiruošimui Pirmajai Komunijai lietuvių kalba Norvegijoje 2019-2020 m.m.