Vaikams

Vaikų pasiruošimas Pirmajai Komunijai

Pirmoji Komunija kartais klaidingai suvokiama kaip graži šventė, kaip pvz. gimtadienis, išsamus pasiruošimas kuriai nėra būtinas. Tai yra klaidingas požiūris.

Vaikų ruošimo Pirmajai Komunijai atveju jie yra ruošiami sąmoningam kataliko gyvenimui. Jie pasiruošia dviems sakramentams: Susitaikinimo ir Atgalos sakramentui (išpažinčiai) ir Eucharistijos sakramentui (šv. Mišioms), kurie yra neatskiriama katalikiško gyvenimo dalis. Pasiruošimą apima dalyvavimas pamokėlėse, kurias veda katechetas(mokytojas), bei reguliarus dalyvavimas šv. Mišiose, kurių metu vaikas praktiškai įsijungia į tikinčiųjų bendruomenės gyvenimą, pritaikydamas įgyjamas žinias bei susipažįsta su bažnytinėmis apeigomis. Pamokėlių metu vaikas susipažįsta su tikėjimo tiesomis, šv. Raštu, Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymu bei su krikščioniškos moralės principais. Pasiruošimo metu vaikas išmoksta pagrindines maldas, kurios yra reikalingos dalyvaujant šv. Mišiose bei kitose bažnytinėse apeigose. Vaikų ruošimosi eigos metu būtina yra kunigui pristatyti vaiko krikšto liudijimą, jeigu vaikas yra krikštytas.

Kas gali ruoštis Pirmajai Komunijai?

Ruoštis gali vaikai 9-12 metų amžiaus. Pasiruošimo programa yra sudaryta ir pritaikyta tokio amžiaus vaikams, atsižvelgiant į jų suvokimo galimybes, psichologinę raidą bei sąmoningumo lygį.
Paaugliai ir suaugusieji  Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui ruošiami pagal paaugliams ar suaugusiems pritaikytą programą.

Ar gali ruoštis nekrikštytas vaikas?

Gali. Pasiruošimas Pirmajai Komunijai apima žinias ir praktinius dalyvavimo šv. Mišiose įgūdžius, kurie reikalingi ruošiantis krikštui. Tokiu būdu, sekmingai baigęs pasiruošimą, vaikas pirmiausia priima Krikšto sakramentą, o po to kartu su kitais Pirmąją Komuniją.

Kiek laiko trunka pasiruošimas?

Pasiruošimas norvegų kalba trunka vienerius arba du metus (priklauso nuo parapijos). Pasiruošimas lietuvių kalba šiuo metu trunka mokslo metus (rugsėjis-gegužė). Ruošiamasi lankant pamokėles, kurių tvarkaraštį pristato katechetas, bei dalyvaujant šv. Mišiose, kurių metu vaikai susipažįsta su apiegomis ir praktiškai pritaiko įgyjamas žinias.

Koks tėvų (globėjų) vaidmuo vaikų pasiruošime?

Krikšto apeigų metu vaiko tėvai ir krikštatėviai prisiėmė įsipareigojimą savo vaikus katalikiškai auklėti ir rodyti jiems krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Tai nėra tušti žodžiai. Sėkmingam vaikų pasiruošimui Pirmajai Komunijai nepakanka vien katecheto ir kunigo pastangų. Labai svarbią pasiruošimo dalį sudaro tėvų pagalba vaikams, kai tėvai padeda jiems ruošti namų užduotis, moko maldų ir rodo krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Tėvai yra vaikui didžiausias autoritetas ir pavyzdys, todėl svarbu, kad šis būtų geras.

Registracija: Kaip? Kada? Kur?

Registracija kaip taisyklė prasideda rugpjūčio mėnesį. Dėl pasiruošimo norvegų kalba reikia teirautis katalikiškoje parapijoje, susisiekiant su parapijos kunigų ar katechetu/-e.

Registracijos į pasiruošimą lietuvių kalba pradžia ir būdai yra skelbiami skyrelyje „Naujienos“ rugpjūčio mėnesį.