Apie

Garbė Jėzui Kristui!

Užsukote į Norvegijos lietuvių katalikų sielovadai skirtą puslapį. Čia galite susipažinti su Norvegijoje vykdoma sielovada lietuvių kalba ir kita naudinga informacija. Sielovada - tai pirmiausia šv. Mišios ir jos Norvegijoje yra aukojamos taip pat lietuvių kalba.

Skirtingai negu kai kuriose kitose šalyse, kur lietuvių katalikų sielovada koncentruojasi ties konkrečiomis lietuviškomis parapijomis, Norvegijoje nėra "tautinių" parapijų, bet visos tautinės katalikų grupės dalinasi esamomis katalikiškomis bažnyčiomis, o vietovėse, kur jų nėra, išsinuomuodamos maldos namus iš "Den norske kirke" (Norvegų liuteronų bažnyčios).

Kur. Šv. Mišios lietuvių kalba yra aukojamos šiuose miestuose: Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Sandefjord, Hamar, Haugesund, Kristiansand.

Kunigai. Šiuo metu lietuvių katalikų sielovada rūpinasi vienas kunigas:

Kunigas Valdemaras Lisovskis – vykdo lietuvių katalikų sielovadą Oslo vyskupijoje ir Trondheimo teritorinėje prelatūroje. Atsakingas už Oslo vyskupijos Lietuvių sielovados biurą (Kontor for litauisk sjelesorg).

Kunigas Oskaras Petras Volskis – vykdė sielovadinę vieklą Norvegijoje nuo 2013 m. spalio iki 2018 m. rugsėjo.

Veikla. Pagrindinė sielovados dalis yra Šv. Mišių lietuvių kalba aukojimas įvairiose Norvegijos katalikiškose parapijose bei kitų sakramentų teikimas (išpažintis, krikštas, santuoka, ligonių patepimas, etc.). 

Kunigas taip pat organizuoja pasiruošimo santuokai kursus, ruošia kitų sakramentų priėmimui. Daugiau skaitykite „Mane domina...“.

Parama. Norėdami paremti lietuvių katalikų sielovados veiklas Norvegijoje, savo auką galite pervesti į Oslo vyskupijos sąskaitą, skirtą lituvių katalikų sielovadai.

Gavėjas: Oslo katolske bispedømme, sąskaita: 3000.28.87343

Pastaba. Lietuvių katalikų dvasininkai nėra "personalinių" parapijų klebonai, bet sielovadinę veiklą organizuoja nuolat keliaudami po Norvegijos miestus ir bendradarbiaudami su Norvegijos katalikiškų parapijų klebonais bei laikydamiesi Oslo vyskupijoje galiojančių sielovadinių gairių. Dėl šios priežasties jie negali išduoti pažymų, kurias išduoti juridinę galią turi parapijos klebonas (pvz. "Leidimas tuoktis už parapijos ribų").