Apie

Garbė Jėzui Kristui!

Užsukote į Norvegijos lietuvių katalikų sielovadai skirtą puslapį. Čia galite susipažinti su Norvegijoje vykdoma sielovada lietuvių kalba ir kita naudinga informacija. Sielovada - tai pirmiausia šv. Mišios ir jos Norvegijoje yra aukojamos taip pat lietuvių kalba.

Skirtingai negu kai kuriose kitose šalyse, kur lietuvių katalikų sielovada koncentruojasi ties konkrečiomis lietuviškomis parapijomis, Norvegijoje nėra "tautinių" parapijų, bet visos tautinės katalikų grupės dalinasi esamomis katalikiškomis bažnyčiomis, o vietovėse, kur jų nėra, išsinuomuodamos maldos namus iš "Den norske kirke" (Norvegų liuteronų bažnyčios).

Kur. Šv. Mišios lietuvių kalba kartą per mėnesį yra aukojamos šiuose miestuose: Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Sandefjord, Tønsberg, Hamar (sąrašas gali keistis).

Kunigai. Šiuo metu lietuvių katalikų sielovada rūpinasi du kunigai:

Kunigas Valdemaras Lisovskis – vykdo lietuvių katalikų sielovadą Oslo vyskupijoje ir Trondheimo teritorinėje prelatūroje. Atsakingas už Oslo vyskupijos Lietuvių sielovados biurą (Kontor for litauisk sjelesorg).

Kunigas dr. Saulius Stumbra - vykdo lietuvių katalikų sielovadą Bergene (lanko Bergeną iš Telšių).

Veikla. Pagrindinė sielovados dalis yra Šv. Mišių lietuvių kalba aukojimas įvairiose Norvegijos katalikiškose parapijose bei kitų sakramentų teikimas (išpažintis, krikštas, santuoka, ligonių patepimas, etc.). 

Kunigas taip pat organizuoja pasiruošimo santuokai kursus, ruošia kitų sakramentų priėmimui. Daugiau skaitykite „Mane domina...“.

 

 Parama. Norėdami paremti lietuvių katalikų sielovados veiklas Norvegijoje, savo auką galite pervesti į Oslo vyskupijos sąskaitą, skirtą lietuvių katalikų sielovadai:

- pavedimu - gavėjas: Oslo katolske bispedømme, sąskaita: 3000.28.87343

- Vipps pagalba - Vipps 604656

 

 

Pastaba. Lietuvių katalikų dvasininkas Norvegijoje nėra "personalinės" parapijos klebonas, bet sielovadinę veiklą organizuoja nuolat keliaudamas po Norvegijos miestus ir bendradarbiaudamas su Norvegijos katalikiškų parapijų klebonais bei laikydamasis Oslo vyskupijoje galiojančių sielovadinių gairių.