Apie

Garbė Jėzui Kristui!

Užsukote į Norvegijos lietuvių katalikų sielovadai skirtą puslapį. Čia galite susipažinti su Norvegijoje vykdoma sielovada lietuvių kalba ir kita naudinga informacija. Sielovada - tai pirmiausia šv. Mišios ir jos Norvegijoje yra aukojamos taip pat lietuvių kalba.

Skirtingai negu kai kuriose kitose šalyse, kur lietuvių katalikų sielovada koncentruojasi ties konkrečiomis lietuviškomis parapijomis, Norvegijoje nėra "tautinių" parapijų, bet visos tautinės katalikų grupės dalinasi esamomis katalikiškomis bažnyčiomis, o vietovėse, kur jų nėra, išsinuomuodamos maldos namus iš "Den norske kirke" (Norvegų liuteronų bažnyčios).

Kur. Šv. Mišios lietuvių kalba yra aukojamos šiuose miestuose: Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Sandefjord, Hamar, Haugesund.

Kunigai. Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. lietuvių katalikų sielovada rūpinasi du kunigai iš Lietuvos:

Kunigas Valdemaras Lisovskis – atsakingas už Oslo ir rytynėje Oslo vyskupijos dalyje lietuvius katalikus. Atsakingas už Oslo vyskupijos Lietuvių sielovados biurą (Kontor for litauisk sjelesorg).

Kunigas Oskaras Petras Volskis – Haugesund St. Josef katalikų parapijos vikaras bei lietuvių katalikų sielovadininkas Bergene ir Stavangeryje. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. kun. Oskaras Volskis išvyksta iš Norvegijos.

Veikla. Pagrindinė kunigų veiklos dalis yra Šv. Mišių lietuvių kalba aukojimas įvairiose Norvegijos katalikiškose parapijose bei kitų sakramentų teikimas (išpažintis, krikštas, santuoka, ligonių patepimas, etc.). 

Kunigai taip pat organizuoja pasiruošimo santuokai kursus, ruošia kitų sakramentų priėmimui. Daugiau skaitykite „Mane domina...“.

Pastaba. Lietuvių katalikų dvasininkai nėra "personalinių" parapijų klebonai, bet sielovadinę veiklą organizuoja nuolat keliaudami po Norvegijos miestus ir bendradarbiaudami su Norvegijos katalikiškų parapijų klebonais bei laikydamiesi Oslo vyskupijoje galiojančių sielovadinių gairių. Dėl šios priežasties jie negali išduoti pažymų, kurias išduoti juridinę galią turi parapijos klebonas (pvz. "Leidimas tuoktis už parapijos ribų").